სტატისტიკა

სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში წარმოებული გადანერგვების შესახებ

 

თირკმლის პირველი გადანერგვა საქართველოში განხორციელდა 1977 წელს. ეს იყო გვამური ტრანსპლანტაცია

ასოციაციასთან არსებულ ტრანსპლანტაციის საინფორმაციო ბანკში აღრიცხვაზე მყოფ პაციენტთა საერთო რაოდენობა: 473

მასთგან თირკმელგადანერგილია: 327

ღვიძლგადანერგილია: 140

გულგადანერგილია: 6

საქართველოში ნაოპერაციებია: 430

გადანერგვა ნაწარმოებია გვამი დონორისგან: 

გადანერგვა ნაწარმოებია ცოცხალი დონორისგან: საქართველოში ნაწარმოები გადანერგვების ნრაოდენობა წლების მიხედვით: 

1977: 6

1995: 4

1996: 1

1997: 8

1998: 9 

1999: 4

2000: 2

2001: 6

2002: 6 

2003: 3

2004: 8 

2005: 14

2006: 9

2007: 9 

2008: 7

2009: 9

2010: 8 

2011: 17

2012: 15

2013: 32

2014: 29 (თირკმელი 27; ღვიძლი 2)

2015: 57 (თირკმელი 51; ღვიძლი 6)

2016: 37 (თირკმელი 24; ღვიძლი 13)

2017: 31 (თირკმელი 21; ღვიძლი 10)

2018: 30 (თირკმელი 17; ღვიძლი 13)

2019: 44 (თირკმელი 23; ღვიძლი 21)

2020: 27 (თირკმელი 17; ღვიძლი 10)

2021: 39 (თირკმელი 21; ღვიძლი 18)

2022 (ნოემბერი): 26 (თირკმელი 16; ღვიძლი 10)  მომხმარებლის სახელი
პაროლი წინ
არ ხართ წევრი? რეგისტრაცია დაგავიწყდა პაროლი? დააჭირეთ აქ
© GAT 2010 - 2024. Georgian Association of Transplantologists - All rights reserved
Designed by Makhviladze.com